Kernactiviteiten

Bestuur

 
 


De stichting De Noordelijke polyfonisten is gevestigd te Groningen en stelt zich ten doel het bevorderen van vocale polyfone muziek, waaronder naast de periode uit de periode der nederlanders (ca 1450-1600) ook vocale composities uit de Middeleeuwen en aan de polyfonie verwante werken uit latere periodes begrepen worden.

De stichting tracht haar doel te bereiken, o.a. door het doen geven van uitvoeringen, het organiseren van koorprojecten (scholing en uitvoering), het organiseren van cursussen en workshops, het verzorgen en verspreiden van opnamen, alsmede het uitwisselen van kennis en vaardigheden met verwante uitvoerders en onderzoekers.

Voor de verwerkelijking van haar doelstelling heeft het bestuur van de Stichting zich verzekerd van professionele ondersteuning door André Cats.

Actueel in 2016:

  • 7 en 9 oktober 2016: Gegroet, hemelse koningin!  De Noordelijke Polyfonisten. Meer info
  • begin 2017: Nieuw Groninger Bachkoor, J.S. Bach: Magnificat, Cantate 191 en delen uit suite nr 3. Info volgt

 

 

 

 

 

Contact

Agenda

Get Firefox!